HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA

NEVENA d.o.o. Beograd

Adresa sedišta:
Surčinska 10E, 1
1070 Beograd
SRBIJA

Adresa proizvodnje:
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac

tel: +381 11 318 48 00
e-pošta: office@nevena.co.rs